Jodendom

De laatste jaren neemt het geloof wereldwijd in zeer snel tempo af, dit komt vooral doordat jongeren er vaak voor kiezen om de kerk niet meer te bezoeken en de oudere generatie die nog wel puur op basis van geloof is opgevoed langzaam verdwijnt, geloofsrichtingen als het Jodendom en het Christendom nemen daarom in landen als Nederland in rap tempo af. In de loop der jaren zijn er veel verschillende geloofsrichtingen ontstaan, deze geloofsrichtingen zijn vooral ontstaan uit een ideaal dat mensen voor ogen hadden, in dit ideaal wil men graag geloven, dit doen de meeste mensen dan aan de hand van het geloof in een God.
De meningen over het geloof zijn heel uiteenlopend, zo geloven veel mensen helemaal niet in een God (dit noemt men ook wel atheïsme), maar mensen kunnen ook voor een gedeelte geloven in een god, deze mensen geloven dan bijvoorbeeld sommige dingen wel en andere dingen niet of niet helemaal. In Nederland heeft iedereen geloofsvrijheid, dat betekend dat iedereen zelf mag denken en zeggen over het geloof wat deze persoon zelf wilt, zo mag iemand in Nederland dus gewoon een geloof met de bijbehorende leefwijze hebben zonder dat deze hierop aangesproken mag worden door iemand anders of door de overheid.

Veruit de grootste twee geloofsstromingen zijn het Jodendom en het Christendom, deze twee geloven bestaan al erg lang en hebben wereldwijd erg veel aanhang. In Nederland kennen we het Jodendom ook nog steeds, echter neemt deze geloofssoort in populatie af, doordat de oude generatie (die nog volop gelovig is opgevoed) langzaam verdwijnt en de jonge generatie niet meer naar de kerk gaat. Wereldwijd kennen we nog veel puur gelovige landen, in deze landen is het vaak zelfs verboden om het daar geldende geloof niet te erkennen, daar is dan dus geen geloofsvrijheid. In gezinnen uit dat soort gelovige landen is het normaal dat kinderen met het geloof worden opgevoed, van kinds af aan leren deze keren dat het geloof (bijvoorbeeld het Jodendom) goed is en dat men volgens de voorgeschreven leefwijze van het Jodendom het verdere leven moet leiden.

Veel mensen zeggen dat het geloof veel beperkingen oplegt, als men namelijk gelooft in bijvoorbeeld het Jodendom mag deze een heleboel dingen niet doen, die iemand die niet geloofd in een godsdienst wel mogen doen, tenslotte staat dit in de voorgeschreven leefwijze van het Jodendom. De mensen die geloven, bijvoorbeeld in het Jodendom, zeggen vaak helemaal geen last te hebben van beperkingen in hun leven door de godsdienst, ze hebben in de loop der jaren geleerd ermee te leven en hebben daardoor niet de neiging meer toch dingen te doen die het geloof verboden heeft. Echter zeggen de meeste gelovigen wel dat vooral de beginperiode met het geloof erg moeilijk was, als men niet vanaf kinds af aan met het geloof is opgegroeid is het erg moeilijk om dit later in het leven nog allemaal aan te leren.

Het Jodendom komt ook erg vaak voor in de geschiedenisboeken zoals de kinderen van Nederlandse scholen deze krijgen, het Jodendom heeft namelijk een zeer rijke, en voor een groot deel ook zeer treurige, geschiedenis. Niet alleen het Jodendom heeft het in het verleden erg moeilijk gehad, ook geloofsrichtingen zoals het Jodendom en de Islam hebben een nare geschiedenis. Vroeger ontstond er regelmatig strijd tussen de verschillende geloofsrichtingen waarbij het puur ging om het bewijzen van het geloof aan de andere geloofsrichtingen. Het verspreiden van het geloof ging vaak gepaard met veel geweld, er was vrijwel geen spraken meer van ‘verspreiden’, er was eerder sprake van het ‘opdringen’ van het geloof aan niet-gelovigen of andere gelovigen.

De meningen zijn erg verdeeld op de vraag of geloofsrichtingen zoals het Jodendom juist meer goede dingen of meer slechte dingen heeft gebracht in de wereld. Het antwoord dat het Jodendom meer slechte dingen heeft gebracht is op zich makkelijk te onderbouwen, ook het Jodendom heeft vroeger namelijk meegedaan aan onderlinge strijd tussen de verschillende geloven waarbij het veelal tot een bloedig einde kwam, het geloof heeft in het verleden tot veel strijd en moordpartijen geleid. Het is natuurlijk ook makkelijk te onderbouwen dat het geloof wel veel goeds heeft gebracht in de wereld, tenslotte hebben mensen hier vroeger goede houvast aan gehad, in tijden dat het zeer slecht gaat met mensen is het geloof van het enige waar deze mensen zich nog aan vast kunnen houden, de geruststellende gedachte dat God de touwtjes in handen heeft en er dus voor zorgt dat alles uiteindelijk goed komt is voor de meeste gelovigen een hele belangrijke gedachte. Het geloof zorgt er dus ook voor dat mensen weer positief over het leven gaan denken en  zich dus weer gaan inzetten voor de wereld, ook in slechte tijden. Daarnaast zorgt het geloof tegenwoordig voor steeds meer vrede in de meeste landen, echter zijn er nog steeds landen waar duidelijke geloofsstrijd is en waar uit naam van het geloof de vreselijkste dingen worden gedaan, de vraag of geloofsrichtingen zoals het Jodendom een goede of slechte ontwikkeling is voor de aarde kan dus moeilijk beantwoorden worden.


Advertentie:

 

Informatie over

jodendom, besnijdenis jodendom, ontstaan jodendom, het jodendom, jodendom werkstuk, jodendom dood, symbool jodendom, jodendom feesten, jodendom rituelen, jodendom symbool, jodendom eten, symbolen jodendom, werkstuk jodendom, god jodendom